Tüketici damat havasıyla oynamaya başladıysa


Damat havasını bilir misiniz?
Genellikle Rumelililerin düğünlerinde çalınan bir hava, oynanan bir oyundur.
Oyuncular halay çeker gibi bir zincir yapar, el ele tutuşup bir o yana bir bu yana adım atarlar; arada bir de durup ellerini çırparlar.
Oldukça keyiflidir.

Alem FM sunucusu, Yazar Nihat Sırdaş benzine yapılan son zamdan sonra yeni bir protesto yolu öneriyor: Diyor ki, bütün sürücüler akşamın 7’sinde arabalarının dörtlü ışıklarını (flaşör) yaksın ve kenara çeksin. Radyolarının sesini yükseltsinler ve  bizim çalacağımız damat havasıyla oynamaya başlasınlar.

İyi de bu nasıl protesto?
Deniyor ki, efendim biz zamları protesto ediyoruz deyince hemen polis müdahale ediyor, oysa kutluyoruz der ve oyun oynamaya başlarsak bize kimse bir şey diyemez!

Öneri hayli enteresan, ama tutar mı bilmiyorum.
Yine de bu konuya bir vergici fıkrasıyla biz de katkıda bulunabiliriz.

Devir şimdiki gibi ileri demokrasi devri değil, tam padişahlık devri…
Hazine tamtakır.
Padişah vezirine demiş ki madem parayı bitirdik, o zaman “yeni vergiler salınsın”.
Vezir sıkıntıya düşmüş, efendim demiş bu halk bu vergileri kaldıramaz.
Padişah, kaldırır kaldırır demiş. Sen vergiyi sal, sonra tebdili kıyafet bir dolaş gel bakalım ne olacak.

Vezir çaresiz vergileri salmış, ardından kıyafetini değiştirip gizlice halkın arasına karışmış.
Millet perişan, ağlıyor, sızlıyor…
Çıkmış padişaha, demiş “efendim millet çok şikayetçi, ödeyemiyoruz deyip ağlıyorlar”.
İyidir iyidir demiş padişah; münasiptir, sen devam et...

Derken bir süre sonra hazine yine parasız kalmış, padişah yine vergileri saldırmış, vezir yine dolaşmış, halkın iki gözü iki çeşme!
Padişah yine iyidir iyidir demiş.

Ama bir seferinde yine vergiler salınıp dur bakalım halkımız bu seferkini nasıl karşıladı diye tebdili kıyafet dolaştığında vezir bir de bakmış ki halk çıkmış meydanlara “bundan sonra neyimizi alacaksın ki” diye zil takmış oynuyor.

Koşmuş padişaha gördüklerini anlatmış.
Bunu duyunca padişah, “hah” demiş, işte şimdi vergilendirmenin sınırına geldik; burada duralım!

Bu gün için tutar mı bilmem ama bir süre sonra nasıl olsa koşullar aynen fıkradaki gibi olacağı için bu protesto mutlaka tutacaktır.